Administrācija


Direktors

Viesturs Lazdiņš

Tālrunis: 24114410Direktora vietnieki izglītības jomā

Iluta Vuškāne  /mūzikā/

Iveta Bude  /mākslā/    

Tālrunis: 24114412


Biroja vadītāja

Kristīne Bogdanova

Tālrunis: 24114412