Mācību maksa


 

Saskaņā ar Olaines novada domes 2014.gada 29.janvāra sēdes (29.01.2014, prot.Nr.1 , 8.p.) lēmumu „Par mācību maksas noteikšanu Olaines Mūzikas un mākslas skolā”, mācību maksa Olaines Mūzikas un mākslas skolā par vienas profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvi – EUR 7.00 mēnesī par vienu audzēkni.

Maksājumā mērķī OBLIGĀTI jānorāda: audzēkņa vārds, uzvārds, par kuru mēnesi tiek maksāts.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā par maksājumu bilances situāciju - parādu vai pārmaksu lūgums sazināties ar Olaines novada pašvaldības grāmatvedi Agnesi Šteingoldi, tālrunis: 67146054, e-pasts: agnese.steingolde@olaine.lv, 401.kab., 4.st., Zemgales iela 33, Olainē.
           


Nomas maksa mūzikas instrumentiem


Saskaņā ar Olaines novada domes 2017.gada 23.augusta sēdes (23.08.2017, prot.Nr.13, 8.p.) lēmumu „Par nomas maksas noteikšanu Olaines Mūzikas un mākslas skolas mūzikas instrumentiem”, nomas maksa par mūzikas instrumentu – EUR 3.00 mēnesī.

Par mūzikas instrumenta nomas maksu tiek izsūtīti rēķini, uz kā pamata tiek veikti attiecīgie maksājumi.

 

Mācību maksa interešu izglītības un sagatavošanas klases programmās

Saskaņā ar Olaines novada domes 2017.gada 23.augusta sēdes (23.08.2017, prot.Nr.13, 7.p.) lēmumu „Par mācību maksas noteikšanu Olaines Mūzikas un mākslas skolas mūzikas interešu izglītības programmās un sagatavošanas klases izglītības programmās”, mācību maksa par vienu nodarbību EUR 8.00 (personai).

 

Par mācību maksu interešu izglītības programmās un sagatavošanas klases izglītības programmās tiek izsūtīti rēķini, uz kā pamata tiek veikti attiecīgie maksājumi.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā par maksājumu bilances situāciju - parādu vai pārmaksu lūgums sazināties ar Olaines novada pašvaldības galvenās grāmatvedes vietnieci Ilzi Strausu, tālrunis: 67146037, e-pasts: ilze.strausa@olaine.lv, 415.kab., 4.st., Zemgales iela 33, Olainē.


Rekvizīti


Olaines Mūzikas un mākslas skola
Reģ.Nr.:  90001419366
Jur. adrese: Zemgales iela 31,
Olaine, Olaines novads,
LV-2114
Banka: AS Swedbank
Kods: HABALV22
Konts: LV78HABA0551036017914