Skolotāji


Klavierspēle
Olga Zujeviča
Diana Sumina
Aina Circene-Baumane
Ruta Cīrule
                                                     


Akordeona spēle
Samanta Čipinska

Vijoļspēle
Valerija Koževņikova
Jekaterina Rosuščana

Čella spēle
Larisa Rabecka

Ģitāras spēle
Andrejs Žiļskis

Flautas spēle
Anita Rulle

Saksofona, klarnetes spēle
Aivars Edvīns Klingenbergs
Jānis Igaunis

Trompetes, eifonija, mežraga, trombona, tubas spēle
Guntis Supe
Reinis Sprūde


Solfedžo, mūzikas literatūra
Dženifera Pūliņa
Ingrīda Poļaka

Koncertmeistari
Linda Laduse
Ance Skopane

Orķestru un kora diriģenti, mākslinieciskie vadītāji
Māra Lemkena /Lemken/ - Pūtēju orķestris

Pēteris Vaickovskis- Stīgu kamerorķestris

Agnese Urka - Koris


Kokles spēle                                

Anda Eglīte


Sitaminstrumentu spēle                          

Ernests Mediņš
Aleksandrs Pļeskačs                     


Vizuāli plastiskā māksla
Ilze Orbidāne
Zanda Remerte
Arturs Bērziņš
Kristīna Boļšedvorova